znak wodny

2016-05-22 23:26:01|Paweł Buczyłko

Zmiany w programie MDM

Sejm przyjął nowelizację ustawy regulującej zmiany programu "Mieszkanie dla młodych". Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności i poprawę atrakcyjności programu. Najgłośniejszą z nich jest objęcie programem rynku wtórnego.

W dniu 17.08.2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1194).

Do uprawomocnienia się nowelizacji Ustawy pozostało zatem jedynie 14 dni vacatio legis. Nowelizacja uprawomocni się ostatniego dnia sierpnia. Od 1 września 2015 r. będziemy mogli składać wnioski wg nowych zasad, co dla większości beneficjentów programu oznacza o wiele wyższe dopłaty.

 Przedstawiciele banków z którymi rozmawialiśmy informują o że trwają intensywne prace mające na celu dostosowanie procedur, systemów i formularzy  umożliwiających wprowadzenie do oferty kredytów w ramach nowego programu MDM. Większość banków deklaruje możliwość wprowadzenia do oferty kredytów w ramach nowego MDMu ju z od 1 września 2015.

 Dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci istotnie zwiększyć się ma kwota przyznanego dofinansowania. Z obecnych 15 procent tzw. wartości odtworzeniowej do 30 procent. Dla takich kredytobiorców nowe przepisy przewidują też m.in. zwiększenie powierzchni mieszkaniowej, od której będzie liczona dopłata - z obecnych 50 mkw do 65 mkw. Ponadto, nie będzie ich obowiązywał limit wieku czy konieczność kupna pierwszego mieszkania i jego pierwotnego zasiedlenia.

GŁÓWNE ZMIANY W MDM

 1. Możliwość zakupu od spółdzielni mieszkaniowej
 2. Możliwość objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, loftów, strychów i starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie.
 3. Możliwość zakupu mieszkania na rynku wtórnym
 4. Poręczenie kredytu przez osobę spoza rodziny beneficjenta
 5. Dla rodzin z 2 dzieci zwiększenie limitów dopłat:
  1. 1 dziecko – 15%,
  2. 2 dzieci – z 15% na 20%
 6. Dla rodzin z 3 i więcej dzieci:
  1. Zwiększenie limitów dopłat – z 15% na 30%
  2. Wzrośnie dofinansowanie metrażu mieszkania z 50m2 do 65m2
  3. Wzrośnie powierzchnia użytkowa nieruchomości do z 75 na 85m2., domy z 100 do 110m2
  4. Zniesiony został warunek „nieposiadania pierwszego mieszkania”, oznacza to, że z kredytu będą mogły skorzystać osoby wielodzietne, które mają mieszkanie ale będą chciały poprawić swoje warunki mieszkaniowe
  5. Rodziny i osoby samotne mające co najmniej troje dzieci nie będą ograniczone limitem wieku 35 lat
 7. Kolejne +5% jeśli w ciągu 5 lat urodzi się w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko
 8. Sankcje z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu (5 lat): Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, nadpłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

 W tabeli poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych zmian w programie MdM, które najprawdopodobniej wejdą w życie po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Najważniejsze zmiany w programie MdM

 

Tak jest

Tak ma być

 

NIERUCHOMOŚĆ

Typ nieruchomości

Wyłącznie na rynku pierwotnym – od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (w tym przypadku dopłatą mogą być objęte mieszkania powstające na zasadach deweloperskich oraz mieszkania budowane na rzecz członków spółdzielni, którychbudowa została już zakończona i rozliczona)

Na rynku pierwotnym lub  wtórnym. W tym również mieszkań i domów powstałych w wyniku przebudowy lub adaptacji, a nie tylko budowy.
Z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania, i na tej podstawie wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Przeznaczenie

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (nie może być to lokal na wynajem czy prowadzenie działalności gospodarczej). Konieczność "pierwszego zasiedlenia".

Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zniesiony ma być obowiązek „pierwszego zamieszkania” dla osób i rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci.

Powierzchnia użytkowa domów i mieszkań objętych programem

Max. 75 mkw ( lokal mieszkalny) i 100 mkw.(dom jednorodzinny). 
Odpowiednio - 85 mkw. (mieszkanie) i 110 mkw. (dom) - dla wychowujących co najmniej 3 dzieci.

Powierzchnia mieszkań i domów objętych programem ma pozostać bez zmian.

Cena metra kwadratowego

Nie może przekroczyć wskazanych, maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji.

Nie będzie mogła przekroczyć wskazanych,maksymalnych limitów ustalanych dla danej lokalizacji. 
W przypadku rynku wtórnego - nie będzie mogła przekraczać kwoty otrzymanej po pomnożeniuwspółczynnika 0,9 przez metraż mieszkania i średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu wybudowania 1 mkw mieszkania obowiązujący w gminie, na terenie której jest ono położone.

 

KREDYTOBIORCY 

Kto może skorzystać

Osoby pozostające w związku małżeńskim, single i osoby samotnie wychowujące dzieci. W przypadku osób żyjących w związkach nieformalnych – nie mają możliwości uzyskania dofinansowania jako para, o kredyt i dopłatę może ubiegać się  więc tylko jedna z tych osób.
Jeśli nabywca – mimo dofinansowania wkładu własnego – nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim może przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.

Poza dotychczasowym kręgiem osób, z programu będą mogły skorzystać także pary niezwiązane związkiem małżeńskim (np. związki partnerskie, narzeczeństwa).

Jeśli nabywca nie ma zdolności kredytowej, do umowy kredytu razem z nim będzie mogła przystąpić dowolna, wskazana przez niego osoba.

Limit wieku

Przynajmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Przynajmniej jeden z kupujących wciąż nie będzie mógł mieć ukończonych 35 lat. Limit ten zniesiony będzie jednak dla osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci.

Posiadanie domu/mieszkania

Osoby ubiegające się o kredyt i dopłatę w ramach programu MdM nie mogą być w dniu nabycia mieszkania lub domu, ani też wcześniej, właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Warunek ten zostanie zniesiony dla wychowujących co najmniej troje dzieci.

 

DOPŁATY

Powierzchnia mieszkaniowa objęta dopłatą do wkładu własnego

50 mkw zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych

50 mkw zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych


W przypadku kredytobiorców wychowujących co najmniej troje dzieci powierzchnia lokali mieszkalnych i domów objęta dopłatą wynosić będzie 65 mkw.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego

10 procent kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania lub domu objętej dopłatą oraz aktualnego  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej dla danej lokalizacji (tzw. wartość odtworzeniowa)
15 procent wspomnianej kwoty - dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko.
Dodatkowe 5 procent (obliczane podobnie, jak wysokość podstawowego dofinansowania wkładu własnego) przyznawane, gdy w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

10 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin bezdzietnych
15 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
20 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla osób i rodzin z dwójką dzieci
30 procent tzw. wartości odtworzeniowej - dla wychowujących co najmniej troje dzieci

Opracowano przy wykorzystaniu źródła: http://www.bankier.pl/

Paweł BuczyłkoDoradca finansowy

Menadżer, związany z branżą doradztwa finansowego i nieruchomości od 9 lat. Ekspert w dziedzinie finansów osobistych, rynku nieruchomości oraz form pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej dla sektora MŚP.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w m.in. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., bankach oraz jako manager w firmie Expander. Absolwent wydziałów Ekonomii i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz prawa podatkowego i skarbowości.
Od pierwszych chwil założenia Centrum Doradztwa Finansowego i Nieruchomości GrupaCDF zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem modelu biznesowego, koordynacją procesów sprzedaży oraz wdrażaniem strategii rozwoju.
Interesuje się finansami osobistymi, rynkiem nieruchomości, zarządzaniem przedsiębiorstwem. W pracy jest zwolennikiem budowania pozytywnej motywacji, pracy zespołowej i zaangażowania. Miłośnik aktywnego trybu życia. Sport traktuje jako kolejny sposób na przełamywanie własnych granic.

tel: +48 510 272 141
email: pawel.buczylko@grupacdf.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco zapisz się do newslettera


Bądź na bieżąco

Centrum Doradztwa Finansowego i Nieruchomości GrupaCDF
10-520 Olsztyn, ul. Mazurska 12/18
tel. 89 527 78 13