logo

19.12.2018

Koniec z wieczystym użytkowaniem gruntów! Zmiany w 2019 roku!

Od stycznia 2019 roku rozpoczyna się przekształcanie gruntów wieczystych na grunty własnościowe. Na początek będą to grunty zabudowane budynkami. Jednorodzinne oraz wielolokalowe, gdzie ponad połową są lokale zamieszkane. Ograniczona zostanie również możliwość nowego wystawiania prawa do wieczystego użytkowania gruntu na cele mieszkaniowe.

 

Przez ile lat należy opłacać przekształcone grunty?

Zacznijmy od tego, czym jest wieczyste użytkowanie gruntu. To dokument nie świadczący ani o własności, ani najmie czy dzierżawie gruntu. Właścicielem takiego gruntu jest państwo. Dzięki regularnej opłacie możemy użytkować grunt. Takie opłaty można wnosić maksymalnie przez 99 lat. Teraz czas opłaty zostanie skrócony do 20 lat. Przekształcenie gruntu z użytkowaniem wieczystym na własnościowy obarczony będzie coroczną opłatą. Koszty będą odpowiadały opłacie za użytkowanie wieczyste. Możliwa jest też waloryzacja opłat przez samorządy. Od stycznia nawet 2,5 miliona polskich rodzin będzie miało szansę stać się właścicielem gruntów pod budynkami swoich domów
i mieszkań jak podaje posłanka PiS- Joanna Kopicińska.

Kto otrzyma największą bonifikatę?

Ustawa przewiduje bonifikatę dla każdego, kto wniesie całą opłatę za 20 lat jednorazowo „z góry”. Bonifikata w 2019 roku będzie wynosiła 60%. Z każdym kolejnym rokiem będzie obniżana o 10%. Za rok jednorazowa opłata będzie niższa o 50%, a już w 2025 bonifikata będzie wynosiła zaledwie 10%. Jeżeli grunt należy do jednostek samorządu terytorialnego, o wysokości i przyznaniu bonifikaty zdecyduje sejmik albo właściwa rada.

 

Masz pytania? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu – KONTAKT