logo

17.05.2023

Podatek od nieruchomości

Wysokości stawek podatku od nieruchomości zmieniają się co roku. Maksymalne stawki podatków są ustalane przez Ministra Finansów. Co trzeba wiedzieć o aspektach prawnych i obliczaniu podatku od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości – co mówi prawo?

Gminy mogą zadowolić się niższym podatkiem, gdyż dochód należy do nich, a nie do państwa. Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, liczonego od powierzchni budynku, mieszkania lub gruntu, określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te są waloryzowane rokrocznie przez Ministra Finansów. Jak ustala wysokość podatku? Uwzględnia on wskaźnik cen towarów i usług. W roku 2023 właściciele nieruchomości muszą mieć na uwadze, że podwyżka w stosunku do poprzedniego roku wyniesie około 12%.

Jaka jest wysokość podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Obwieszczenie Ministra Finansów odnosi się osobno do górnych granic podatku od gruntów oraz od budynków i ich części. Jeśli chodzi o grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stawka wynosi 1,16 zł za m2. W przypadku, w którym przedmiot opodatkowania stanowi któryś z gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, jest to 5,79 zł za ha.

Stawki podatku od nieruchomości - co mówi prawo?

Można też wyróżnić grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – wtedy maksymalna stawka podatku wynosi 0,61 zł za m2. Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną obejmującą wymienione zabudowy, są objęte podatkiem maksymalnym 3,81 zł za m2.

Maksymalna wysokość podatku dla budynków mieszkalnych to 1 zł za m2 powierzchni użytkowej. Jeśli budynek jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź gdy mowa o budynku mieszkalnym, którego część lub całość jest zajęta pod działalność gospodarczą, stawka ta wynosi 28,78 zł za m2. Maksymalna kwota podatku dla budynków pod działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym to 13,47 zł za m2 powierzchni użytkowej. Pozostałe budynki, w tym te zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, są objęte maksymalnym podatkiem 9,71 zł za m2 powierzchni użytkowej. Ustalony został też podatek w wysokości 2% wartości dla budowli.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Jak wspomniano wyżej, budynki mieszkalne są opodatkowane maksymalną stawką 1 zł za m2, natomiast grunty pod nimi – 0,61 zł za m2. Jeśli na właścicielu domu o powierzchni 200 m2 zlokalizowanego na działce mającej powierzchnię 1000 m2 ciąży obowiązek podatkowy i stawka podatku jest maksymalna, zapłaci on 810 zł. Kwota ta jest o 92 zł wyższa niż w ubiegłym roku podatkowym. Nieco bardziej skomplikowaną kwestią jest obliczanie podatku od nieruchomości w przypadku budynków wielorodzinnych. W tej sytuacji trzeba też uwzględnić powierzchnię części wspólnych oraz udział w gruncie. Do powierzchni użytkowej budynku w 50% zalicza się jednak tylko powierzchnię pomieszczeń, ich części oraz części kondygnacji, które mają wysokość od 1,40 m. W przypadku nowych bloków trzeba nierzadko liczyć się z koniecznością uiszczenia podatku od miejsca garażowego.

Wysokość stawki będzie jednak zależna od jego statusu prawnego. Garaż może bowiem być wyodrębnionym lokalem – wówczas mowa o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem maksymalnym w wysokości 9,71 zł za m2. Miejsce postojowe w garażu może również stanowić przynależność mieszkania i wtedy wysokość podatku ustalana jest jak dla budynków mieszkalnych – wynosi maksymalnie 1 zł za m2.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Warto pamiętać, że aby zapłacić podatek od nieruchomości, nie trzeba obliczać go samodzielnie. Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek ten ciąży na gminach. Właściciele nieruchomości powinni czekać na otrzymanie od nich stosownej decyzji. Ustawa ta mówi również o tym, że to na radach gmin spoczywa odpowiedzialność określenia ostatecznej wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mogą one być niższe niż te maksymalne, ustalone przez Ministra Finansów. Stawki bywają też różnicowane ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, stan techniczny i wiek budynków.

W których miastach podatek od nieruchomości wyniesie więcej?

Niektóre z największych polskich miast zdecydowały się na zastosowanie maksymalnych stawek podatku. Najwięcej podatku za nieruchomości zapłacą mieszkańcy Szczecina, Bydgoszczy, Łodzi, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Białegostoku oraz Lublina. W niektórych miastach osoby fizyczne zapłacą wyższy podatek w stosunku do poprzednich lat, lecz nie będzie on tak wysoki jak stawka maksymalna. Minimalnie mniej zapłacą mieszkańcy miast takich jak Olsztyn, Katowice, Rzeszów, Toruń, Kraków, Gorzów Wielkopolski, Opole, Kielce i Zielona Góra. Najniższy podatek od nieruchomości dotyczy mieszkańców Kielc – w ich przypadku stawka jest ponad 1/5 niższa niż maksymalna. W zależności od położenia nieruchomości, podatek może być więc naprawdę różny.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości, a kto nie?

Wspomniana już ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa, które grupy osób objęte są obowiązkiem zapłacenia podatku od nieruchomości. Mowa o właścicielach nieruchomości i obiektów budowlanych, osobach będących posiadaczami nieruchomości samoistnych lub samoistnych obiektów budowlanych, użytkownikach gruntów wieczystych, a także, niekiedy, posiadaczach nieruchomości zależnych lub ich części, które pozostają własnością państwa bądź samorządu terytorialnego. Taki obowiązek podatkowy ciąży chociażby na najemcach lokali użytkowych należących do gminy.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości, a kto nie?

Kto nie musi więc płacić podatku od nieruchomości? Nie dotyczy on m.in. rolników, którzy są objęci podatkiem rolnym, a także użytkowników działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jeśli powierzchnia zabudowy altany jest równa lub niższa niż 35 m2. W imieniu posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu to spółdzielnia płaci podatek, który jest wliczany w comiesięczne koszty. Warto też sprawdzać podawane przez gminę informacje dotyczące zwolnienia z podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło „zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami”. Nieruchomości osób prawnych są więc obciążone podatkiem w okresie, w którym osoby te są ich właścicielami.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości ciąży na indywidualnych właścicielach, których dotyczą cztery raty proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Muszą oni dokonać opłaty do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 zł, musi on zostać uregulowany jednorazowo do 15 marca. Można wykonać przelew na rachunek podany w decyzji podatkowej bądź dokonać opłaty w kasie urzędu miasta lub dzielnicy. Zdarza się, że decyzja przychodzi po terminie płatności raty. Wówczas konieczne jest uregulowanie jej w ciągu 14 dni od odbioru decyzji. Czas ten nie może zostać skrócony przez gminę.

Nieruchomości od GrupaCDF

Warto poznać podstawowe informacje w zakresie podatku od nieruchomości przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie. Osoby szukające dobrego biura nieruchomości, które zapewnia kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie zakupu, powinny zapoznać się z ofertą Centrum Ekspertów Finansowych i Nieruchomości GrupaCDF. Specjaliści przeprowadzą klientów przez proces sprzedaży lub zakupu nieruchomości, a także doradzą w kwestiach dotyczących finansów. Pomogą w doborze najkorzystniejszej oferty kredytowej i w dopełnieniu niezbędnych formalności. Profesjonalne wsparcie w zakresie nieruchomości pozwoli już niedługo cieszyć się wymarzonym domem lub mieszkaniem.

Biuro nieruchomości Olsztyn - Grupa CDF

Choć informacje w sprawie podatku od nieruchomości mogą wydawać się skomplikowane, warto się z nimi zapoznać, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Planując zakup nieruchomości dobrze jest skorzystać z porad profesjonalistów, takich jak Ci pracujący w Centrum Ekspertów Finansowych i Nieruchomości GrupaCDF.