logo

19.06.2023

Umowa użyczenia – co należy wiedzieć na jej temat?

Umowa użyczenia to jedna z oferowanych możliwości, jeżeli chodzi o polskie prawo. Warto jednak zapoznać się, co taka umowna forma jest w stanie zaoferować. Tym bardziej że są takie osoby, które często mylą ją z umową najmu. Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ umowa użyczenia ma bezpłatny charakter.

Umowa użyczenia – ogólnie

Osoby, które chciałyby poznać dokładną definicję tej formy, mogą poszukać w Kodeksie Cywilnym artykułów, jakie odnoszą się na ten temat. Dokładnie są to zapisy, które można znaleźć w artykułach od 710 – 719.

Mówiąc mniej zawiłym językiem, na podstawie umowy użyczenia użyczający zobowiązuje się do oddania rzeczy użyczonej osobie, którą w tym przypadku nazywa się biorącą. Na podstawie tej właśnie umowy, biorący używa rzeczy użyczonej zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ile stron umowy użyczenia?

Jak bywa w przypadku każdego dokumentu, który zostanie sporządzony w sposób formalny, tak również i tutaj należy pamiętać o tym, aby każdy z elementów został dokładnie opisany. W tym również strony, jakie będą brały udział w procesie użyczania.

Ważne jest to, aby te strony zostały bardzo dokładnie opisane. Nie wystarczy tylko napisać „Jan Kowalski”. Trzeba podać dokładne dany, aby późniejsza identyfikacja – jeżeli będzie taka potrzebna – nie była trudna do przeprowadzenia.

Umowa użyczenia - ogólnie

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: https://grupacdf.pl/nieruchomosci

 

 

 

 

W umowie użyczenia należy więc zawrzeć następujące informacje:

  • nazwy stron,
  • dane kontaktowe, łącznie z adresem,
  • numery dowodu osobistego, jeżeli chodzi o osoby fizyczne,
  • numery NIP, jeżeli umowa jest podpisywana przez firmy,
  • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Umowa użyczenia na nieruchomość i przedmioty

Z tej formy można skorzystać w przypadku nieruchomości oraz przedmiotów. W dokumencie, który powinien zostać sporządzony przy pomocy odpowiednich specjalistów, powinien znaleźć się odpowiedni opis przedmiotu/nieruchomości, która będzie użyczana.

Należy zaznaczyć w jakim stanie dana rzecz jest przekazywana. Tyczy się to również nieruchomości. Jest to ważne, ponieważ tylko na tej podstawie można zgłaszać ewentualne reklamacje, kiedy dojdzie do zwrotu rzeczy lub oddania nieruchomości prawowitemu właścicielowi.

Okres trwania umowy użyczenia

W dokumencie na pewno należy zawrzeć takie informacje, które będą odnosiły się do daty, kiedy to doszło do zawarcia umowy użyczenia. Należy przemyśleć także to, czy umowa będzie obowiązywała przez określony czas, czy też nie. Ta forma jest już uzależniona od samej osoby użyczającej.

Okres trwania umowy użyczenia

Warto jednak odwołać się tym razem do artykuły 715, który znaleźć można w Kodeksie Cywilnym, aby mieć pełną świadomość istniejącej sytuacji: „Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”.

Czy użyczający może mieć roszczenia?

Z tytuły tej formy współpracy można mieć roszczenia do osoby biorącej. To właśnie te sytuacje, kiedy rzecz, część rzeczy lub nieruchomość zostanie w jakiś sposób naruszona.

Roszczenia pomogą te kwestie uregulować – chociaż nie jest powiedziane, że faktycznie znajdą one zastosowanie.

Mówiąc o roszczeniach ma się tak naprawdę na myśli to, co się stanie, jeżeli dojdzie do uszkodzenia rzeczy lub też do pogorszenia stanu technicznego. Roszczenia mogą również przyjąć formę zwrotu nakładów na rzecz, których dokonała osoba biorąca. Ta osoba, która także samodzielnie korzystała z tej rzeczy, może wziąć również na siebie pełną odpowiedzialność za naprawę. Opcji – w przypadku roszczeń – jest naprawdę bardzo dużo.

Osoby trzecie a umowa użyczenia

Czy z użyczonej rzeczy mogą korzystać osoby trzecie? Wszystko tak naprawdę uzależnione jest od właściciela danego przedmiotu. Jeżeli nie chce on, aby osoby trzecie korzystały z jego rzeczy, ma prawo do tego, aby taki zapis znalazł się w umowie użyczenia.

Osoby trzecie a umowa użyczenia

 

 

Chcesz zainwestować w nieruchomość? Przeczytaj nasz artykuł!

 

 

 

 

Nawet, jeżeli komuś wyleci to z głowy i taki zapis nie zostanie przez niego zamieszczony w umowie, ma prawo do tego, aby odwołać się do Kodeksu Cywilnego. Tam również można znaleźć odpowiednie informacje. Korzystanie przez osoby trzecie należy bardzo uważnie przemyśleć. Tym bardziej że to nie biorący, ale właśnie oni mogą doprowadzić do uszkodzenia.

Jak napisać umowę o użyczenie?

W Internecie bez trudu można znaleźć wzór umów o użyczenie, które można bezpłatnie pobrać. Nikt jednak nie może zapomnieć o tym, że każda z umów powinna zostać dopasowana indywidualnie do charakteru sprawy. W szczególności, jeżeli mowa o nieruchomościach, gdzie ma się do czynienia z wartościowymi rzeczami. Warto w takich chwilach skorzystać z pomocy specjalistów, którzy będą nadzorować ten proces.

Biuro nieruchomości i eksperów finansowych Olsztyn - Grupa CDF

Grupa CDF to Centrum Ekspertów Finansowych i Nieruchomości, która bardzo chętnie weźmie na siebie tą odpowiedzialność dbając o interesy każdej ze stron. W każdym przypadku jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę finansową, merytoryczną oraz prawną. Działamy jako grupa profesjonalistów, która na pierwszym miejscu stawia dobro klientów, jacy chcą być pewni działań, jakie są przez nich podejmowane.