logo

04.08.2022

Zakup ogródka działkowego

Poprzednie lata w związku z epidemią koronawirusa wytyczyły nowy trend zwyżkowy w związku z zakupem działki rekreacyjnej, lub ogródka działkowego. Dla rodzin mieszkających w blokach, a nie będących jednocześnie właścicielem działki moment bez dostępu do świeżego powietrza spowodował zapytania jak przystąpić do rodzinnych ogrodów działkowych, oraz jakie formalności są wymagane w związku z zatwierdzeniem przeniesienia praw. Na początku należy wspomnieć o regulacjach prawnych z uwagi na fakt że zasady funkcjonowania działek są specyficzne i określa je ustawa z dnia 13.12.2012 roku. Jest to ustawa o rodzinnych ogródkach działkowych. Tutaj można wyczytać, zasady i cele działania rodzinnych ogródków działkowych, reguły ich nabywania, dzierżawienie, oraz zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Różnica między ogródkiem działkowym, a działką rekreacyjną

W ramach działalności prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe można nabyć dla własnych celów rekreacyjnych, oraz wypoczynkowych działkę rekreacyjną oraz ogródek działkowy. Różnice między nimi występują w podanych niżej aspektach:

  • prawa do działki

W przypadku zakupu działki rekreacyjnej prawa do niej ma nabywca. Nabycie działki skutkuje wpisem do księgi wieczystej o zmianie właściciela. Przy zakupie ogródka działkowego, użytkownik działki jest jej dzierżawcą na rodzinnych ogrodach działkowych. Ma to również znaczenie przy zagospodarowaniu oraz sposobu użytkowania działki.

  • powierzchnia maksymalna działki

Zgodnie z regulaminem dostępnym w rodzinnych ogrodach działkowych maksymalna powierzchnia ogródka działkowego nie może być wieksza jak 500 mkw. Kupno działki rod nie przynosi ze sobą żadnych limitów.

  • różnica w powierzchni zabudowy

Altanę działkową możemy zbudować tylko na działce rekreacyjnej.

Ważną kwestią, są kwestie spadkowe. W związku z tym, że w przypadku korzystania z ogródka działkowego osoba ta jest dzierżawcą, przeniesienie prawa nie istnieje.

Biuro nieruchomosci i doradcy finansowi w jednym miejscu

Czy można kupić ogródek działkowy ?

Pomimo, tego że ogłoszeń mówiących o chęci sprzedaży ogródków działkowych nie brakuje, jest to sprzeczne z prawem, ponieważ w tym przypadku nie można przenieść prawa własności.Ogródek nie jest własnością działkowca. Jeśli osoba zainteresowana, chce nabyć ogródek działkowy powinna skontaktować się z zarządem rod i szukać chętnego działkowca na przeniesienie praw. Może być tak, że jednostka ta, lub polski związek działkowców nie prowadzi wykazu wolnych działek. Najlepiej gdy do zawarcia umowy przeniesienia praw dochodzi właśnie w ośrodku rod. Przy nabyciu praw do działki liczy się kwestia miejsca zamieszkania. Inaczej sprawy się mają w przypadku posiadania działki rekreacyjnej. W tym wypadku użytkownik działki jest właścicielem, a w związku z posiadanym wpisem do księgi wieczystej aby przenieść prawa w drodze umowy, potrzebna jest wizyta u notariusza z uwzględnieniem dwóch stron umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Resztę formalności, czyli podatki od sprzedaży jak i zakupu należy uzupełnić w urzędzie skarbowym właściwym.

Koszt działki rekreacyjnej, oraz ogródka działkowego

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na tego typu pytanie z racji różnych lokalizacji, oraz wielkości działek czy terenu zagospodarowania, jak i również kwestii zabudowania. Jedno jest pewne, zakup działki rekreacyjnej jest dużo droższy niż nabycie praw w użytkowaniu ogródka działkowego. Jeśli marzysz o nabyciu ogródka działkowego jest na pewno niższy. Proszę pamiętać, że cena zakupu praw do działki, lub ogródka to nie jedyna kwestia do unormowania jakie nakłada rodzinny ogród działkowy.

Należy mieć na uwadze również:

  • koszty utrzymania. Nabywając działkę powinniśmy w umowie mieć informację o wysokości czynszu, w skład w którego wchodzą koszty związane z inwestowaniem, utrzymanie porządku, oraz naliczane podatki.
  • ewentualne ubezpieczenia

Doradcy finansowi Olsztyn pomogą dobrać odpowiedni kredyt

Grupa CDF pomoże uzyskać kredyt na zakup działki

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej, a także ogródka działkowego

Mogłoby się wydawać, że działkowiec ma wolną rękę co do urządzania dzierżawionego ogródka. Regulamin stworzony przez rodzinny ogródek działkowy mówi o różnych ograniczeniach. Od dnia nabycia działki należy korzystać z ogródka działkowego w sposób wynikający z dokumentów stowarzyszenia ogrodowego. Każdy ogródek musi mieć kompostownik, może posiadać szklarnie, tunel foliowy, czy studnie. Kącik wypoczynkowy pomimo wybudowania altany może być zagospodarowany. Mogą się na niej znaleźć urządzenia rekreacyjne oraz zabawki dla dzieci ogrodowe. Kwestia związana z ogrodzeniem działki również jest unormowana i jeśli użytkownik chce mieć wyższy żywopłot, musi uzyskać zgodę sąsiada działki.

Należy również wiedzieć, że będąc właścicielem działki rekreacyjnej regulamin rod zabrania na nim mieszkać. Nie powinno stosować się takich praktyk. Działka lub ogródek nabywana jest w celach zaspokajania potrzeb wypoczynkowych oraz rekreacyjnych. Nie można również wynajmować swojej działki innym osobom, oraz prowadzić na niej działalności gospodarczej. Jest to niezgodne ze statutem regulaminu.

Prawa i obowiązki dzierżawcy

Jak już wyżej zostało wspomniane zasady korzystania z działek ROD zostały opisane w ustawie, oraz w regulaminie rodzinnych ogródków działkowych. Polski Związek Działkowców to status do którego również należy się stosować. Dzierżawca ma prawo do odpoczynku, oraz rekreacji na terenie działki. Kolejnymi prawami osoby dzierżawiącej działkę jest możliwość poboru pożytków z działki, np. zbiór uprawianych roślin, można również hodować zwierzęta. W przypadku ostatniej możliwości, należy zachować zdrowy rozsądek i umiar w związku z dobrem sąsiadów. Dzierżawca ma prawo do wykorzystania obiektów i terenów wspólnych na rzecz odpoczynku oraz wypoczynku. Warto wiedzieć, że prawem jest uczestniczenie w zebraniach sprawozdawczych, co przynosi dodatni wpływ na funkcjonowanie ogródków działkowych. Jeśli chodzi o obowiązki użytkownik działki musi uiszczać opłaty ogrodowe, musi dbać o mienie ogrodowe, a także o interes ogrodu.

Grupa CDF pomoże w sprzedaży i zakupie działki

Zalety i wady działki ROD

Działka rekreacyjna jest atrakcyjna ofertą dla mieszkańców miast, zwłaszcza dla tych którzy zamieszkują bloki, oraz tych którzy mają małe dzieci czy lubią pielęgnować swoje rośliny. Zapewnia odpoczynek od zgiełku miasta, daje możliwość realizowania pasji ogrodniczych. Dzięki niej możemy mieć żywność z najlepszej półki. Możemy rozwijać swoje talenty, w ramach, sadzić kwiaty, uprawiać rośliny, które potem można sprzedawać. Można zabudowywać teren, który się dzierżawi według ogólnych wytycznych zawartych w regulaminie.W przypadku działek rekreacyjnych, poziom własności decyduje o większej ilości praw. Warto wiedzieć, że jeśli nie są przestrzegane regulaminy oraz zapisy zarząd rodzinnych ogródków działkowych może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej.

Podsumowanie

Reasumując, jest kluczowa różnica między ogródkiem działkowym, a działką rekreacyjną. Przed zakupem należy zapoznać się z dokumentacją i umieć rozróżnić od siebie te dwa poszczególne kawałki ziemi. Dla własnego bezpieczeństwa należy uzupełnić wiedzę co można a czego nie właścicielowi oraz dzierżawcy przed podpisaniem umowy. Należy również pamiętać, że działka rekreacyjna jest formą własności, gdzie przeniesienie praw odbywa się u notariusza, za notarialnym poświadczeniem podpisów obu stron. Polski związek Działkowców nie prowadzi spisu wolnych ogródków działkowych. Korzystając z ogródków i działek nie można prowadzić działalności gospodarczej. Dbanie o działkę, oraz o teren wspólny należy do obowiązków właściciela/dzierżawcy. W uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba nie stosuje się do zasad regulaminu zarząd ogródków działkowych może wypowiedzieć umowę.  Należy pamiętać o różnicy między ogródkiem a działką ze względu na rozmiar powierzchni. Opłaty za media, ubezpieczenie, wywóz nieczystości czy opłaty podatków należą do obowiązków dzierżawcy/ właściciela. Stan faktyczny prawny jest specyficzny i przed podjęciem decyzji o kupnie tego typu działek należy mieć wiedzę o zasadniczych różnicach, cenach, obowiązkach oraz prawach najemcy, czy dzierżawcy.

Grupa CDF zaprasza do kontaktu.